AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Wyjazd szkoleniowy RDLP Toruń 12.09.2018-14.09.2018

 

        W drodze do RDLP Toruń, która była docelowym punktem naszego szkolenia odwiedziliśmy Muzeum w Rogalinie wraz z otaczającym pałac parkiem. W Rogalinie i jego okolicach występują licznie, luźno rozmieszczone wspaniałe okazy dęba szypułkowego.  W 1992 roku zinwentaryzowano 1435 egzemplarzy, które w pierśnicy (na wysokości pnia 1,3 m) mają obwód większy od 2 m. Wiele z nich to pomniki przyrody. Najsłynniejsze, o imionach Lech, Czech i Rus, oraz Dąb Edwarda rosną nieopodal pałacu, w urokliwej scenerii naturalistycznego Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Reprezentatywne egzemplarze (np. Lecha i Rusa) wykorzystuje się do ochrony leśnych zasobów genowych. Z nich, corocznie tworzy się sadzonki do odbudowy pierwotnych lasów. Tak liczne stare drzewa tworzą bioróżnorodne siedlisko życia, również dla niezwykle rzadkich  owadów. Należą do nich: pachnica dębowa, kozioróg dębosz (licznie tutaj występujący, jego larwa wygryza w drewnie około metrowej długości korytarz) oraz jelonek rogacz. Następnego dnia szkolenia odwiedziliśmy nadleśnictwa Woziwoda, Rytel i Czersk, gdzie zobaczyliśmy efekt nawałnicy z 11 sierpnia 2017 roku, która nawiedziła te nadleśnictwa, powodując ogromne zniszczenia w drzewostanach. W Nadleśnictwie Woziwoda po huraganie stwierdzono uszkodzenia drzewostanów (powierzchniowe  i pojedyncze) na około 3 tys. ha lasu, co stanowi 20 % powierzchni nadleśnictwa. Całkowitemu zniszczeniu uległo ponad 800 ha lasu. W pobliżu siedziby nadleśnictwa znajduje się kompleks edukacyjny, w skład którego wchodzą Ośrodek Edukacji Przyrodniczo Leśnej, Zielona Szkoła, Stodoła wystawowo- konferencyjna, punkt informacyjny oraz ścieżka edukacyjna, po których to obiektach zostaliśmy oprowadzeni. Od roku 1994 wraz z sąsiednimi nadleśnictwami tworzy Leśny Kompleks Promocyjny Bory Tucholskie. W nadleśnictwie Czersk straty wskazywały zniszczenia na łącznej powierzchni ok. 5000 ha. Najbardziej dotkniętym przez huragan nadleśnictwem, które odwiedziliśmy, było Nadleśnictwo Rytel. Tutaj uszkodzonych zostało około 14 tysięcy hektarów lasu. Na obecną chwilę na terenach gdzie drewno zostało już pozyskane trwają prace polegające na uprzątnięciu pozostałości, ich rozdrobnieniu i orce pod wiosenne odnowienia. Ze względu na ogromne obszary do odnowienia jak i brak możliwości wyprodukowania tak dużej ilości materiału sadzeniowego w krótkim czasie, okres odnowienia obszarów klęskowych może wynieść nawet 10 lat.

 

Tekst: Tomasz Jankowski