Asset Publisher Asset Publisher

Wyjazd szkoleniowy na teren RDLP Łódź

Podczas  tegorocznego, wrześniowego  wyjazdu  służbowego  załoga  Nadleśnictwa  Bogdaniec  zawitała  na  teren  RDLP  Łódź.      

W  stolicy  regionu  pani  przewodnik  przekazała  paletę  informacji  o  historii  miasta  sięgającej  XIV  wieku. Zwiedziliśmy  m.in.  muzeum  fabrykanckie  w  Pałacu  Herbsta, zespół  rezydencyjno - fabryczny  Księży  Młyn, odbyliśmy  spacer  ul. Piotrkowską  (z włączeniem  Pasażu  Róży)  uwieńczony  w  Kompleksie  Rozrywkowo-Handlowym  Manufaktura.

Na  terenie  Nadleśnictwa  Bełchatów  grupę  naszą  gościł  Nadleśniczy  Jarosław  Zając  wraz  z  leśniczym  szkółkarzem  i st. referentem  ds.  edukacji. Specyfika  gospodarki  leśnej  na  tym  terenie  związana  jest  bezpośrednio   z  eksploatacją  pokładów  węgla  brunatnego  i  dużą  powierzchnią  lasów  nadzorowanych – 14  tys ha.  Szereg  informacji  przekazano  nam  na  szkółce, przemierzyliśmy  przystosowaną  dla  osób  z  niepełnosprawnościami  ścieżkę  edukacyjną  Opowieści  Bielika, wjechaliśmy  wyciągiem  na  sztuczne  wzgórze  Góra  Kamieńsk. Na  tym  zewnętrznym  zwałowisku  Kopalni  Węgla  Brunatnego  oprócz  OSiR  z  oświetloną  i  naśnieżaną  trasą  narciarską  znajduje  się    elektrownia  wiatrowa, a  do  niedawna  funkcjonowało  także  cywilne  lotnisko.   

Trzygodzinne  zwierzanie  KWB  Bełchatów  objęło  projekcję  w  sali  tradycji , oraz  przejazd  na  tarasy  widokowe  - zbieranie  nakładów, eksploatacja  węgla,  transport  i  zrekultywowane  zwałowisko  nakładów. Na  dzień  dzisiejszy  dotychczasowa  30-letnia  działalność  górnicza  planowana  jest  do  roku  2038. Dalsze  funkcjonowanie  kopalni  uzależnione  jest  od  ewentualnego  uruchomienia  odkrywki  Złoczew  lub  złoża  u  podnóża  Góry  Kamieńsk. Finalnie,  ok  roku  2070,  odkrywka  zalana  zostanie  wodą  sięgającą  po  wypłyceniu  ponad  200 m.          

W  drodze  powrotnej  na  terenie  Ośrodka  Kultury  Leśnej  w  Gołuchowie  zwiedziliśmy  Muzeum  Leśnictwa  w  Oficynie  Izabelli  i  Jana  Działyńskich, Chałupę  -  leśniczówkę, ekspozycję  pszczelarską  i  Pokazową  Zagrodę  Zwierząt.

Ten  krótki,  acz  intensywny  wyjazd  służbowy  potwierdził  wysoką, interdyscyplinarną  atrakcyjność  kolejnego  regionu  naszego  Kraju.

 

tekst: Mariusz Kwiatkowski