Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Bogdaniec
Nadleśnictwo Bogdaniec
95 728 43 50

ul. Leśna 17

66-450 Bogdaniec

NADLEŚNICZY
Piotr Pietkun
95 7284350 wew.121
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
Leszek Ankudo
95 7284350 wew.311
INŻYNIER NADZORU
Krzysztof Pięciak
95 7284350 wew.312
INŻYNIER NADZORU
Mariusz Kwiatkowski
95 7284350 wew.219

STANOWISKO ds. PRACOWNICZYCH

Anna Pietrzykowska
Specjalista ds. kadrowych
Tel.: 95 7284350 wew.131

STANOWISKO ds. INFORMATYKI

Sławomir Kołodziński
Specjalista ds. informatyki
Tel.: 957284350 wew.571

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Adrian Kocoń
Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu gospodarki drewnem
Tel.: 957284350 wew.335
Małgorzata Marysiok
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu gospodarowania ekosystemami
Tel.: 95 7284350 wew.332
Aldona Bernacka
Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu edukacji, turystki,
Tel.: 95 7284350 wew.334
Aleksander Popiołek
Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu zarządzania ekosystemami
Tel.: 95 7284350 wew.331
Tomasz Jankowski
Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu użytkowania
Tel.: 95 7284350 w.337
Agata Kocoń
Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu ochrony lasu, ochrony przyrody i łowiectwa
Tel.: 95 7284350 wew.333

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Halina Łyczko
Sekretarz
Tel.: 95 7284350 wew.671
Jolanta Starczewska
Specjalista ds.administracyjnych
Tel.: 95 7284350 wew.100
Jarosław Dyliński
Specjalista ds.remontów
Tel.: 95 7284350 wew.674
Jan Demczyszyn
Starszy specjalista ds.administracyjnych
Tel.: 95 7284350 wew.677
Elżbieta Pietkun
Specjalista ds.administracyjnych
Tel.: 95 7284350 wew.675
Romuald Deptuła
Specjalista ds.administracyjnych i p.poż.
Tel.: 95 7284350 wew.339

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Aneta Stańkowska
Główny Księgowy
Tel.: 95 7284350 wew.611
Karolina Kołodzińska - Zięba
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 95 7284350 wew.615
Mariola Klimczyk
Księgowa
Tel.: 95 7284350 wew.612
Monika Starczewska-Kuna
Księgowa
Tel.: 95 7284350 wew.616
Marta Ankudo
Księgowy
Tel.: 95 7284350 wew.614
Angelika Janiów
Starszy referent
Tel.: 95 7284350 wew.617

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Dariusz Wolski
Starszy Strażnik Leśny p.f. komendanta posterunku Straży Leśnej
Tel.: 95 7284350 wew.221
Olgierd Popiel
Strażnik Leśny
Tel.: 95 7284350 wew.222