Wydawca treści Wydawca treści

II ogłoszenie - rozeznanie rynku - dla projektu MRN2

                                              

                   

 

Informacja o wyniku postępowania w trybie rozeznania rynku

 

Nadleśnictwo Bogdaniec zaprasza do złożenia oferty na prowadzone II postępowanie w trybie rozeznania rynku. Poniżej zapytanie ofertowe na "Monitoring szczegółowy – część przyrodnicza w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” dla zadania: Budowa 7 sztuk progów piętrzących o wysokości piętrzenia do 1.0 metra na rowie melioracji szczegółowej, zlokalizowanym w Gminie Witnica , w obrębie ewidencyjnym Mosina na działkach o numerach 573, 482, 545 numer zadania 10-03-1.2-02."

Termin składania ofert do 18.07.2018r. do godz. 15:00.

Dokumentacja do pobrania znajduje się poniżej.

Zapraszamy do składania ofert.

 


ogłoszenie - rozeznanie rynku - dla projektu MRN2

Nadleśnictwo Bogdaniec zaprasza do złożenia oferty na prowadzone postępowanie w trybie rozeznania rynku. Poniżej zapytanie ofertowe na "Monitoring szczegółowy – część przyrodnicza w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” dla zadania: Budowa 7 sztuk progów piętrzących o wysokości piętrzenia do 1.0 metra na rowie melioracji szczegółowej, zlokalizowanym w Gminie Witnica , w obrębie ewidencyjnym Mosina na działkach o numerach 573, 482, 545 numer zadania 10-03-1.2-02."

Termin składania ofert do 07.05.2018r. do godz. 14:00.

Dokumentacja do pobrania znajduje się poniżej.

Zapraszamy do składania ofert.

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA