Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

 

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są  pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na gruntach Nadleśnictwa Bogdaniec znajdują się 24 pomniki przyrody.

 

WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH POMNIKÓW  PRZYRODY

na gruntach Nadleśnictwa Bogdaniec

                                                                                                                               stan na dzień  01.01.2017r.